INFORMATII GENERALE

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Pascani este format din 4 proiecte individuale printre care „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI SOCIAL (CENTRU DE PLASAMENT) ÎN MUNICIPIUL PASCANI”.

Beneficiar: MUNICIPIUL PASCANI
Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere,
Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana,
Sub-domeniul : „Centre urbane”

Locatia proiectului:
Municipiul Pascani, judetul Iasi, Regiunea de Nord-Est, România

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani si ridicarea acestor servicii la standarde europene, prin dezvoltarea interventiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare în zona de actiune urbana, pâna în 2015, creând sanse egale grupurilor dezavantajate.

Obiectivul specific: al proiectului este implementarea de interventii comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament în zona de actiune urbana, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a Centrului de plasament „Mihail Sadoveanu”, din municipiul Pascani, pe parcursul a 18 de luni astfel:
a. Refunctionalizarea centrului existent si refacerea finisajelor interioare
b. Reabilitarea structurala a cladirii
c. Reabilitarea termica a cladirii si refacerea finisajelor exterioare
d. Realizarea sistemului de încalzire interioara, a instalatiilor sanitare si a instalatiilor electrice.
e. Dotarea cu 393 echipamente specifice a Centrului de plasament „Mihail Sadoveanu” din municipiul Pascani

Situatia actuala
Conform datelor extrase din Expertiza tehnica, cladirea a fost executata în anii 1981. În anul 2000 a fost executata o anexa ce se dezvolta în regim „parter" alipit prin rost tronsonului principal pe coltul fatadei nordice. Accesul în anexa se realizeaza direct din exterior, pe latura vestica. Acoperisul initial al cladirii a fost terasa necirculabila. În anul 2004 acesta a fost înlocuit cu mansarda pe structura de lemn. Accesul la mansarda s-a realizat prin practicarea unui gol

în planseu în zona casei scarii care este alipita fatadei principale. Scara de acces la mansarda a fost executata din lemn. Constructia are forma dreptunghiulara în plan cu dimensiunile de 12.50 x 42.50 m iar ca regim de înaltime, subsol tehnic(partial) + parter + un etaj + mansarda. Fundatiile sunt de tip continue de beton sub ziduri din beton armat monolit în zona subsolului tehnic si ziduri de caramida în rest. Adâncimea de fundare de 1.70m de la CTA si cu latimea de 0.40m. Planseul de peste subsolul tehnic este din beton armat monolit cu grosimea de 20cm si formeaza împreuna cu subsolul o cutie rigida. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din pereti structurali din zidarie de caramida cu grosimea de 37.5cm la peretii exteriori si 25 cm la peretii interiori. Cladirea este dotata cu instalatii electrice, termice (centrala pe combustibil gazos), instalatii apa – canal si RTV. Interventiile efectuate ca decopertarea si înlaturarea betonului de panta de la terasa necirculabila au dus la dezvoltarea a doua fisuri semnificative (aproximativ 5..10mm) în lungul fâsiilor cu goluri de la planseul de peste etaj, fisuri care se continua pe fatada principala si fatada posterioara centura superioara a elevatiilor fundatiilor (nu s-a evidentiat dezvoltarea acestora pana la talpa fundatiei cu ocazia sondajul efectuat la intocmirea studiului geotehnic). Structura de lemn a mansardei cuprinde unele elemente nefinisate corespunzator sau degradate (fisuri datorita uscarii lemnului). Talpile pe care sunt fixati popii nu sunt ancorate de planseul de peste etaj.
În concluzie, cladirea prezinta urmatoarele degradari si deficiente în exploatare:
• Fisuri semnificative dezvoltate in lungul fasiilor de peste etaj si in peretii structurali ai fatadelor longitudinale care ajung centura superioara a elevatiilor fundatiilor;
• Igrasie datorata lipsei protectiei termice a unor pereti exteriori.
• Infiltratii în zona grupurilor sanitare datorate defectiunilor de la instalatiile sanitare.
• Trotuare tasare si rotite;
• Mansarda realizata necorespunzator privind ancorarea popilor de planseul de peste etaj si existenta unor elemente structurale degradate.
• Solutii de INTERVENTIE propuse prin expertiza tehnica:
• Fisurile în pereti > 0,2 mm se injecteaza cu mortar cu tehnologia si cu materiale conform C149-87.
• Camasuirea peretilor se face cu mortar M100T fara var dupa ce în prealabil se curata bine suprafata zidariei, se adâncesc rosturile pâna la 1,5 cm se curata de praf si se spala suprafata dupa care se aplica strat de mortar armat în grosime de 5-6 cm. Armatura din camasuiala se ancoreaza cu conectori dispusi la 40 -50 cm fixati cu fiole chimice.
• Bordarea golurilor noi practicate în pereti;
• Înlocuirea elementelor necorespunzatoare ale structurii mansardei si a talpilor sub fiecare pop cu ancorarea acestora de planseul de peste etaj;
• Se vor executa lucrari pentru preluarea corespunzatoare a apelor pluviale de pe acoperis, protejarea perimetrala a constructiei si sistematizarea verticala a terenului de incinta.
• Conform datelor extrase din Auditul energetic, anexa la prezenta cerere de finantare: sunt necesare lucrari de termoizolatie la cladire; tâmplaria din lemn, atât interioara cât si exterioara, necesita înlocuire, deoarece nu mai corespunde normelor de fono-termo-izolatie si siguranta în exploatare; nu exista hidroizolatie la rostul dintre trotuar si cladire; nu exista hidroizolatie si folie anticondens la învelitoare.

SURSA DE FINANTARE

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, prin Axa 1 a Regio - Programul Operational Regional „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere”, domeniul major de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Centre urbane” , dupa cum urmeaza:
• FEDR 80,35%
• Bugetul National 17,65%
• Bugetul Local 2%

www.inforegio.ro


Investim în viitorul tau! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro