Logo Municipiu Pascani
PE SCURT DESPRE PROIECT

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Pascani este format din 4 proiecte individuale printre care „Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a centrului social (centru de plasament) in Municipiul Pascani”

Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul de inte – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul : „Centre urbane”
www.inforegio.ro


Investim în viitorul tau! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani si ridicarea acestor servicii la standarde europene, prin dezvoltarea interventiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare în zona de actiune urbana, pâna în 2015, creând sanse egale grupurilor dezavantajate.

Locatia proiectului: Municipiul Pascani, judetul Iasi, Regiunea de Nord-Est, România

Obiectivul specific

Obiectivul specific al proiectului este implementarea de interventii comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament în zona de actiune urbana, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente specifice a Centrului de plasament „Mihail Sadoveanu”, din municipiul Pascani, pe parcursul a 18 de luni.